fbpx
tussen Calpe en Benissa
Drie landelijk gelegen vakantie-appartementen
Los-Olivos
los-olivos aanrijden
Naja terras appartement III
Swimming pool at night

Huurvoorwaarden

Algemeen

Dit is een juridisch bindend contract tussen de eigenaar en de vakantieganger. De eigenaar is ook hierna aangeduid als “wij” en “ons”.

De vakantieganger is de persoon die het boekingsformulier ondertekent of, in het geval van online boeking, degene die de online betaling verzorgde. Deze persoon is er verantwoordelijk voor dat alle leden die tot de groep behoren zich houden aan deze voorwaarden en bepalingen. De vakantieganger wordt ook genoemd “u”.

De locatie die hier bedoeld wordt is Los-Olivos, Partida del Lleus 9D, 03720 Benissa

Boekingen

De aanbetaling betreffende een boeking is betaalbaar binnen 7 dagen vanaf de voorlopige boeking. De boeking is in eerste instantie een voorlopige reservering totdat de aanbetaling heeft plaatsgevonden en bevestigd door ons. Totdat de boeking is bevestigd, kan het op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd.

Het saldo van het huurbedrag, samen met de borg, is verschuldigd niet minder dan 8 weken voor de aanvang van de vakantie. Verzuim van betaling van de storting of saldo volledig voor/op de vervaldatum betekent annulering van de vakantie van de vakantieganger. Agendeer deze vervaldatum(s) om er zeker van te zijn dat de betaling tijdig wordt verzorgd.

Boekingen minder dan 8 weken voor de aankomstdatum moeten direct volledig betaald worden op het moment van boeking.

Annulering door de vakantieganger

Annulering van de boeking door de vakantieganger moet schriftelijk ingediend worden en gericht aan info@los-olivos.com.

Kosten voor de vakantieganger door annulering:
vanaf 8 weken voor aankomst van 25% van de huurprijs
vanaf 4 weken voor aankomst van 50% van de huurprijs
vanaf 2 weken voor aankomst van 100% van de huurprijs

Vraag een bevestiging indien u uw annuleringsverzekeraar wilt informeren.

Annulering door de eigenaar

De eigenaar zal trachten om ervoor te zorgen dat het gehuurde beschikbaar is op de datums die gereserveerd zijn. In het onwaarschijnlijke geval dat het gehuurde niet beschikbaar is heeft de eigenaar het recht om de reservering te annuleren. De eigenaar zal proberen voor de vakantieganger geschikte alternatieve accommodatie te vinden. Indien geschikte alternatieve accommodatie niet wordt gevonden, wordt de vakantieganger gerechtigd op volledige restitutie. De eigenaar is alleen aansprakelijk om van de vakantieganger ontvangen geld terug te betalen. Geen compensatie of gevolgschade wordt uitgekeerd.

Diversen

Hoewel elke zorg is genomen om te zorgen voor een ware en accurate beschrijving van het gehuurde, kunnen na verloop van tijd wijzigingen zijn aangebracht en sommige dingen veranderen. De vakantieganger aanvaardt dat geen restitutie beschikbaar voor dergelijke verschillen zijn.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om het gehuurde op een redelijk tijdstip te betreden, in geval van een noodsituatie, reparatie of andere dringende reden..

De eigenaar heeft het recht om de vakantieganger te vragen het gehuurde zonder enige restitutie te verlaten als volgens de eigenaar het gedrag van de vakantieganger en/of zijn/haar groep onredelijk, verstorend en/of onaanvaardbaar is.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan iedereen die volgens de eigenaar niet is geschikt wordt geacht het gehuurde te betrekken.

Aantal Gasten

Het maximaal aantal personen die recht hebben op verblijf in deze woning is zoals vermeld en bevestigd in de reservering en verder kunnen alleen zij met de naam op de lijst staan recht hebben op verblijf. Als blijkt dat er meer personen dan overeengekomen gebruik van de goederen, zal dit worden beschouwd als een schending van het contract en de vakantieganger en zijn/haar partij zal worden gevraagd om onmiddellijk te verlaten zonder enige teruggave. Onderverhuur of overdracht van de verhuurovereenkomst is verboden.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de woning.

Aankomst en Vertrek Tijd

Alles zal in het werk worden gesteld om de woning vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst beschikbaar te hebben. De woning moet uiterlijk om 10.00 uur leeg worden opgeleverd door de huurder op de dag van vertrek. Een te laten oplevering zal een toeslag opleveren, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Het is in overleg mogelijk om je bagage in een afgesloten ruimte te stallen als je aankomst eerder is dan 16.00 uur of vertrek later dan 10.00 uur. De eigenaar is doorgaans zelf aanwezig voor het overhandigen van de sleutels etc.

Aansprakelijkheid

De eigenaar neemt geen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke bezittingen van de vakantieganger of de vakantieganger partij. Voertuigen en bezittingen zijn links geheel voor rekening van de vakantieganger. Sluit uw appartement(s) en auto(s).

Kinderen moeten altijd onder toezicht.

Reiniging

Wij gaan er van uit dat  de vakantieganger en de groep het gehuurde behandelen als hun eigen huis en het op het einde van de vakantie in een normale conditie overdraagt. De kosten voor de eindschoonmaak (€60,- voor appartementen I en II en €75,- voor appartement III) zijn inbegrepen in de huurprijs, maar alleen voor een normale schoonmaak. De eigenaar behoudt zich het recht voor om een toeslag voor het reinigen te rekenen wanneer de woning niet in een redelijke toestand overgedragen wordt.

Breuk

De vakantieganger zal zich inspannen om de goederen, inventaris en alle inhoud te behouden in dezelfde staat en toestand als aan het begin van de vakantie. Een toevallige schade of breuk moet gemeld worden aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) voor vertrek. De eigenaar behoudt zich het recht voor om een toeslag voor schade, hoewel het moet worden opgemerkt dat kleine breuk en normale slijtage (ter beoordeling door de eigenaar) niet in rekening zal worden gebracht.

Klachten

Wij streven er uiteraard naar om uw verblijf bij ons comfortabel en onvergetelijk te laten zijn. Echter, we erkennen dat er mogelijk dingen mis kunnen gaan. In deze omstandigheden, is het de verantwoordelijkheid van de vakantieganger om van een probleem melding te maken bij de eigenaar (of diens vertegenwoordiger). Alleen dan is het mogelijk voor de eigenaar om te trachten de situatie zo snel als mogelijk te herstellen/corrigeren.

Extra kosten

Het gebruik van elektriciteit (ook warm/koud airco) is opgenomen tot 70Kwh per week. Extra gebruik kost €0,35 p/Kwh. Dit zal worden verrekend met de borg. Aan het begin van de verhuurperiode en aan het eind zal in beider aanwezigheid een foto en dus een momentopname van de meter gemaakt worden.

Teruggave van de borg

Uw borg, minus eventuele aftrekposten, zal binnen 7 dagen na vertrek aan u worden teruggegeven.